0
Hem
Om projektet
Deltagare
Publikationer
Lšnkar
 
Molekylär växtförädling av Salix - SAMBA
 

Målet med projektet är att utveckla förädlingsmetoder för viktiga, komplexa egenskaper hos Salix där man med traditionella metoder har svårt att göra effektiva urval. Genkartor kommer att konstrueras som ett led i att studera genetiken bakom resistens, tolerans och tillväxtegenskaper. Det långsiktiga målet är att utveckla molekylära markörer för användning inom växtförädlingen och möjliggöra ett tidigt urval av lovande individer.

Läs mer om förädling av Salix.
 
Projektet består av följande delar :

Klicka för större bild

 
Läs om projektet i Fakta Jordbruk: "Nya salixsorter med modern växtförädlingsteknik"
Ladda ner (utskriftsformat):
pdf Genetisk bakgrund
pdf Ökad tillväxt
pdf Förbättrad rostresistens (engelska)
pdf Bladbaggar på Salix
pdf Syntesrapport SAMBA2 (feb 2014)

Uppdaterad 2017-01-22 |Berit Samils