0
Hem
Om projektet
Deltagare
Publikationer
Lšnkar
 

Förbättrad insektsresistens

Projektmedlemmar: Prof. Christer Björkman

Anknytna till projektet: Dr. Adriana Puentes, Dr. Johan Stenberg, Karin Eklund, Dr Anna Lehrman, Dr. Mikaela Torp

Bland insekterna har den främsta skadegöraren i salixodlingarna hittills varit bladbaggen Phratora vulgatissima. Både bladbagge-adulter och larver äter på bladen, vilket kan reducera tillväxten med upp till 40%. Bladbaggarnas populationsdynamik (och därmed risken för utbrott) är till stor del kontrollerad av naturliga fiender. Två av de viktigaste fienderna (en mirid och en anthocorid) är omnivorer, dvs de konsumerar både växtmaterial och bladbaggens ägg och larver. Miridernas och anthocoridernas livshistoria är intimt ihopkopplade med värdväxten eftersom de lägger sina ägg i dess blad och skott. Det är därför naturligt att inkludera dem i våra studier av växtresistens. Genom studier av tre Salix viminalis-kloner och tre S. dasyclados-kloner har vi utvecklat en robust metod för att mäta resistens mot bladbaggar. Dessutom tyder våra resultat på det inte finns någon negativ korrelation mellan det direkt försvaret (som riktar sig direkt mot bladbaggarna) och det indirekta försvaret (som syftar till att öka antalet naturliga fiender) hos de undersökta klonerna.
En annan intressant upptäckt är att plantor som skadas av bladbaggar sänder ut signaler från andra växtdelar, vilka attraherar bladbaggens naturliga fiender (anthocoriderna). I framtiden ämnar vi identifiera genetiska markörer för resistens mot bladbaggar genom att studera en korsning mellan S. viminalis och S. dasyclados.
Ladda ner (utskriftsformat): pdf Bladbaggar på Salix
 

Uppdaterad 2016-11-29 |Berit Samils