0
Hem
Om projektet
Deltagare
Publikationer
Lšnkar
 

Utveckling av markörer

Projektmedlemmar: Doc. Ann-Christin Rönnberg-Wästljung

Anknytna till projektet: Dr. Tom Martin

Inom SAMBA:s olika delprojekt kommer vi att identifiera gener i Salix arvsmassa som styr viktiga egenskaper vad gäller tillväxt, fenologi, och resistens. De gener som är mest betydelsefulla och även ger ger god möjlighet för markörutveckling kommer sedan att väljas ut. Inom detta delprojekt kommer vi att utveckla genetiska markörer inom eller i närheten av generna så att man med enkla metoder kan skilja ut genvarianter hos olika individer. Inom delprojketet "Test och applicering av markörer inom växtförädlingen" kommer markörerna sedan att testas i växtförädlingsmaterial för att undersöka hur effektiva de är som urvalsinstrument. Ett nära samarbete mellan SLU och Lantmännen Lantbruk har etablerats så att testningen av markörerna kan utföras på bästa möjliga sätt. Ett antal genetiska markörer kommer att behövas för de olika egenskaperna för urvalet ska bli effektivt.

 
 

Uppdaterad 2016-11-17 |Berit Samils

s