0
Hem
Om projektet
Deltagare
Publikationer
Lšnkar
 

Länkar

Energimyndigheten

Lantmännen Sw Seed

SalixEnergi Europa AB

Allasia Plant (SAMBA:s samarbetspartner i Italien)

Handbok för Salixodlare (Jordbruksverket 2012)

 

Relaterade projekt

ECOLINK-Salix

OPTUS Optimized Utilisation of Salix

CLAP Klimatanpassad poppel

 
 

Uppdaterad 2016-11-16 | Berit Samils