0
Hem
Om projektet
Deltagare
Publikationer
Lšnkar
 
Om projektet
 

Forskningsprojektet ”Molekylär växtförädling av Salix” SAMBA3 startade i April 2016 och är en fortsättning på de tidigare projekten SAMBA2 (2011-2015) och SAMBA1 "Hög och uthållig biomassaproduktion från Salix: Integrering av molekylärgenetik, ekofysiologi och växtförädling" (2007-2011). SAMBA3 finansieras av Energimyndigheten, och de tidigare projekten har även finansierats av Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (SLU) och Lantmännen SW Seed AB. Plantskoleföretaget Allasia Plant är vår samarbetspartner i Italien. Projektet SAMBA fortlöper till december 2017 och har haft en total budget på 64,8 miljoner kr (35,9 mnkr 2007-2011; 24,9 mnkr 2011-2015; 4,0 mnkr 2016-2017).

 
Projektet koordineras nu av docent Ann-Christin Rönnberg-Wästljung och tidigare av professor Sara von Arnold (båda vid Institutionen för växtbiologi, SLU).

 

 
Energimyndigheten
 

Uppdaterad 2016-11-16 |Berit Samils